Opleiding


van
tot

1972
1979
VWO-B te Zaanstad
1978
1983
HTS Civiele Techniek te Alkmaar
1988
1989
Post HTO Bedrijfskunde te Alkmaar (deelcertificaten)
1998
1999
Bedrijfscursus Projectmanagement TSM Business School te Enschede
2001
 
Training Auditeren
 
 
 
Ervaring
 
 
van
tot

1984
1989
Temid BV te Heerhugowaard
1984
1985
civiel ontwerp fabriekscomplex Muiden Chemie
1985
1986
directievoering fabriekscomplex Muiden Chemie, alle disciplines inclusief in bedrijf stellen
1986
1988
projectleider en projectplanner bij Hoogovens (Tata Steel)
1988
1989
detachering bij Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam als assistent projectmanager voor de sneltramverbinding naar Amstelveen (Amstelveenlijn). Verantwoordelijk voor de totale uitvoering van alle disciplines: beton, grondwerk, spoor, tractie- energievoorziening, beveiliging, verkeersregelinstallaties, liften, roltrappen, kabels en leidingen derden, omgeving. Tevens verantwoordelijk voor in dienst stellen.
 
 
 
1989
1996
Gemeentevervoerbedrijf te Amsterdam
1989
1991
assistent projectmanager Amstelveenlijn (zie verder hierboven)
1991
1996
assistent projectmanager op de metro Ringlijn.
Verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van de aansluiting Ringlijn op de Amstelveenlijn en de Metro Oostlijn bij de Spaklerweg, station Sloterdijk en station Lelylaan samen met Railinfrabeheer (het huidige ProRail), beweegbare brug over de Nieuwe Meer. Tevens verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van spoor en tractie- en energievoorziening, alle coördinatie in zowel ontwerp als uitvoering, inkoop van lift- en roltrapinstallaties.
1996
1997
RET te Rotterdam
projectcoördinator voor projecten in het metro- en tramnet:
  • ontwerp en uitvoering baanverlaging a.g.v. de Betuweroute
  • Diverse trampluslijnen in planstudiefase
  • Studies in het kader van Randstadrail
1998
2000
Strukton Railinfra B.V. te Maarssen projectleider voor diverse multidisciplinaire spoorwerken in de regio Rotterdam projectleider voor D&C-projecten voor ProRail Regio Randstad Zuid, Railion en HTM
2000
2006
Task Engineering en Detachering te Utrecht Detachering bij Rijkswaterstaat Directie HSL Zuid, projectbureau Railsystemen als contractmanager voor de aansluiting van de HSL Zuid op Rotterdam CS. Verantwoordelijk voor de voorbereiding, (Europese) aanbesteding en uitvoering van ca. 70 UAV contracten en ca. 20 engineeringscontracten, wijzigingen in EBS- en Post21- installaties, de uitvoering van de wijzigingen in tractiesystemen. Tevens contractmanager voor geluidsproblematiek in Rotterdam als gevolg van de komst van HSL Zuid, bestaande uit diverse projecten op diverse locaties. Ontwikkeling van administratieve procedures ten behoeve van de begeleiding van UAV-contracten binnen Rijkswaterstaat Directie HSL Zuid. Vervanger van de manager Projectbureau.
2006
Heden
Van Rosmalen Groep B.V. te Bodegraven
2006
2007
Advisering en contractmanagement voor Rijkswaterstaat Directie HSL Zuid voor de aansluiting op Rotterdam West en Geluidsproblematiek te Rotterdam zoals ook hierboven beschreven.
2006
heden
Kerndocent van de Post Bacheloropleiding "Projectleider in de Bouw" voor Avans+ Hogeschool te Breda.
2006
2011
Verzorgen projectmanagement voor de RijnGouweLijn Oost, tevens plaatsvervangend projectdirecteur voor de provincie Zuid Holland. Verantwoordelijk voor de totale realisatie (van ontwerp tot uitvoering inclusief veiligheid en systeemintegratie) van de railinfrastructuur inclusief test- en proefbedrijf. Opdrachtgever naar ProRail. Ontwikkeling van nieuwe infrastructuur in de gemeente Leiden geschikt voor lightrailvoertuigen. In kader van systeemintegratie en integrale veiligheid ontwikkelen van de materieelspecificatie. Binnen de gemeente Leiden is als gevolg van een referendum een bestuurlijk complexe situatie geweest waarbinnen in een gezamenlijk traject door de projectmanager van Leiden en de projectmanager railinfrastructuur een oplossing is gevonden die politiek haalbaar is gebleken.
Kenmerken: Bestuurlijk is het een complex project met veel stakeholders en even zo vele belangen. Afstemming op zowel inhoudelijk als bestuurlijk niveau behoort tot de activiteiten.
2006
 
Verzorgen projectmanagement onderzoek Buitenom tracé in Leiden voor de provincie Zuid Holland. In het kader van het referendum in de gemeente Leiden is voor de RijnGouweLijn Oost een onderzoek naar een ander tracé in zeer korte tijd uitgevoerd.
Kenmerken: dit onderzoek had grote politieke druk. Samen met de projectmanager van de gemeente Leiden is gerapporteerd aan de wethouder. In 2008 een half jaar interim projectdirecteur.
2007
 
Advisering omtrent liquiditeitsbeheersing in projecten in opdracht van de Universiteit van Amsterdam.
2007
2008
Ontwikkelen en verzorgen van een case in de opleiding van bouw- en tracémanagers van ProRail.
2008
2009
Advisering voor spoorconstructies, safety-management en interfaces aan HTM Consultancy in het kader van de Red Line Lightrail te Tel Aviv.
2009
2012
Verzorgen projectmanagement voor de MerwedeLingelijn voor de provincie Zuid Holland. Verantwoordelijk voor de realisatie van de aan te passen heavyrail infrastructuur en bouw van nieuwe stations tussen Dordrecht en Geldermalsen.
2009
2011
Verzorgen projectmanagement RijnGouweLijn West voor de provincie Zuid Holland. RGL West is de verlenging van de RGL Oost van Leiden naar Katwijk en Noordwijk. Bestuurlijk worden relaties onderhouden met de 4 gemeenten waarbinnen RGL West invloed heeft. Tevens plaatsvervangend projectdirecteur. Kenmerken: Samen met de gemeente Katwijk is nader onderzoek verricht m.b.t. de inpassing. Verantwoording afleggen naar B en W van Katwijk hierover behoorde tot de activiteiten. Vervolgens is op basis van deze resultaten een bestuursovereenkomst afgesloten.
2012
heden
Verzorgen van projectmanagement bij de ombouw van de lijnwerkplaats te Diemen in opdracht van het GVB Amsterdam. Het project kenmerkt zich door een complexe omgeving waarbij altijd werkplaatssporen bereikbaar moeten blijven in verband met het onderhoud van materieel en een krappe planning met veel raakvlakken. Alle spoorse techniekvelden (spoor en baan, beveiliging, beheersing, traktievoeding, storingsmelding/scada behoren tot de verantwoordelijkheid. Daarnaast is geadviseerd over civiele en bouwkundige zaken in relatie tot de gebouwen. Afstemming met gebruikers en beheerders valt onder het project.
2012
 
Second-opinion op het VO van de Amstelveenlijn voor APPM en Stadsregio Amsterdam. In een QuickScan is door het voorstellen van een gewijzigd exploitatiemodel de uitvoering en de exploitatie zowel kostentechnisch als planningtechnisch eenvoudiger geworden.
2012
heden
Aanpassen van Arbo-zorgsysteem voor het GVB op de lijnwerkplaats te Diemen. Als gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van het gebruik van het emplacement, dient het Arbozorgsysteem hierop aangepast te worden.
2012
heden
Verzorgen projectmanagement bij de gemeente Den Haag, afdeling Verkeersmanagement en Openbare Verlichting (VM/OVL) voor het project Doorontwikkeling Duurzaam Verkeersmanagement . Dit behelst het koppelen van alle verkeerssystemen (VRI's, DRIP's, parkeerverwijssystemen en diverse centrale systemen) aan elkaar door middel van computersystemen, waardoor het verkeer zich beter laat sturen en beheersen. Het project kenmerkt zich door verschillende subsidieverleners en de daarbij behorende verschillende rapportages, ontwikkeling van innovatieve technieken en doorvoeren van veranderingsprocessen binnen de afdeling VM in het kader van de verdere professionalisering van de afdeling VM.
2014
heden
Manager Systeemintegratie en uitvoeringsmanager nieuwbouw onderstation Isolatorweg. Deze functie betreft de verantwoordelijkheid voor alle contracten die niet in de aanbesteding meegenomen zijn van het D&C-contract en betreft alle beveiligings- en beheersingscontracten. Voorts betreft de functie de interactie met GVB voor wat betreft het functioneren van nieuwe wasplaatsen voor voertuigen en quick service. De uitvoeringsmanager onderstation is verantwoordelijk voor de realisatie van een nieuw onderstation op emplacement Isolatorweg.


Meije 18a
2411 PG Bodegraven
T 0172 68 52 07 · F 0172 68 50 29 · M 06 23 97 20 10 · info@vanrosmalengroep.nl

Aanleg metro/sneltramlijn Amsterdam
Aanleg metro/sneltramlijn Amsterdam

Nieuwbouw wasstraat
Nieuwbouw wasstraat

Vervangen verkeerslichten Den Haag
Vervangen verkeerslichten Den Haag

Testritten Thalys Testritten Thalys

(ver)bouw Metro Diemen (Ver)bouw Metro Diemen