Elke manager werkt volgens een bepaalde visie. De een zal er altijd voor zorgen overal bij te zijn, terwijl de ander meer delegeert.

De Van Rosmalen Groep B.V. heeft zijn eigen projectmanagementsfilosofie.
Dit houdt in dat een project in 'driehoeken' georganiseerd en gestructureerd wordt. Elk hoekpunt van de driehoek vertegenwoordigt een rol (persoon) in het team. Hierdoor hoeft de projectmanager niet álle details te weten, maar is wél van alles op de hoogte. Hiermee ontstaat een gezamenlijk projectgeheugen, waarbij elk teamlid zijn eigen verantwoordelijkheden kan dragen. Projectmanagement is namelijk vooral ook mensenwerk!

Kennis, transparantie, integriteit én accountability zijn kernwoorden.
Meije 18a
2411 PG Bodegraven
T 0172 68 52 07 · F 0172 68 50 29 · M 06 23 97 20 10 · info@vanrosmalengroep.nl


Schema projectmanagement filosofie